JCI HATAY

Junıor Chamber Internatıonal (JCI)

HAKKIMIZDA


Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

 

JCI

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği

 • image description

  Tarihçe

  • 107 yıl önce  Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği 
  "Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak" vizyonuna ulaşmak ve  "Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak" misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika'nın St. Louis kentinde kurulan  Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur.

  18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 105 yılı, Türkiye'de ise 30 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

  Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2017 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 200.000 üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

  Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ise, 2017 yılı itibariyle Türkiye'nin 15 farklı ilinde, 24 farklı şubesi ve 700'e yakın üyesi ile toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

 • image description

  Kuruluş ve Gelişimi

  • 112 yıl önce  JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gider. Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulubünü kurdu. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurdular.

  Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da bir çok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

  JCI, tüm dünyada AsyaAfrikaAmerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. TürkiyeAvrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır.

  *Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

  Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

  Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra eder.
   

 • image description

  Dünya Görüşü

  • 107 yıl önce  JCI, toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’ın temel ilkelerinden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur. Dünyamız insana değil, insanlar dünyaya aittir ve her insan dünya vatandaşıdır.
   
  Dünyanın her köşesinden aynı ilkelere inanmış binlerce gencin biraraya geldiği uluslarası faaliyetlerde bu ortak inanç ve ilkeler üzerine inşa edilen arkadaşlıkların, üyelerimizin daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlayacak önemli faktörleri de beraberinde getirebileceği inancındayız.
   

Ziyaretlerimiz

 • image description
  Yaşam Komşularımıza Yaşam Odakları
  ANTAKYA ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ

  Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker ve yönetim kurulu üyesi Nidal Özdemir'e "Yaşam Komşularımıza Yaşam Odakları" projemizle ilgili bilgilendirme ziyaretinde bulunduk. Antakya Çevre Koruma Derneği ile projede birlikte çalışma kararı aldık. Aynı zamanda Nidal Özdemir, sahibi olduğu Botanik Ladin Çiçekçilik olarak projemizdeki tüm odakların ağaçlandırılmasını üstlendiklerini bildirdi.

  @jciturkiye @jcileaders @botanik_ladin #jci #yaşamkomşularımızayaşamodakları #hatay #antakya #antakyacevrekorumadernegi

 • image description
  Yaşam Komşularımıza Yaşam Odakları
  HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kilisli ve Mezbahalar, Veterinerlik ve Gıda Kontrol İşleri Şube Müdürü Cengiz Erarslan'a "Yaşam Komşularımıza Yaşam Odakları" projemizle ilgili bilgilendirme ziyaretinde bulunduk. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile projede ortak çalışma kararı aldık.

  @jciturkiye @jcileaders @hataybsb #jci #yaşamkomşularımızayaşamodakları #hatay #antakya #proje

Etkinlikler

Eğitim ve Söyleşiler

image description
image description

Yönetim Kurulu

image description

Eray HOROZ

Başkan
image description

Hande ZELLUHOĞLU

Şube Sekreteri
image description

Enes Serkan İFLAZOĞLU

Şube Saymanı
image description

Elif Buket DEMİR

Bireysel Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı
image description

Dilan BAŞAK

Toplumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı
image description

Sibel KAVASOĞLU

İş Dünyası ve Paydaşlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı
image description

Kadir JONTÜRK

Uluslararası Etkileşim ve İletişim Başkan Yardımcısı